Met het decreet ‘Buitenschoolse Opvang en Activiteiten’ (BOA-decreet) geeft de Vlaamse overheid aan lokale besturen de opdracht om tegen 2026 een opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen op poten te zetten. Op die manier worden de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot en worden ouders ondersteund in de combinatie werk, opleiding en gezin.

Het decreet heeft drie hoofddoelen:
1.    Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen bieden voor elk kind.
2.    Ouders ondersteunen bij het combineren van werk, opleiding en gezin.
3.    Een toegankelijk en betaalbaar aanbod creëren van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Concreet wordt het de bedoeling dat er meer kinderen kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Kinderen die bijvoorbeeld niet in de tekenles geraken omdat hun ouders hen niet kunnen brengen, blijven vandaag in de opvang. Daar moet tegen 2026 een mouw aan gepast worden.

 

279 keer bedankt!

De ouderbevraging die liep t.e.m. 3 maart 2024 werd door 279 ouders ingevuld, met deze input gaan we aan de slag om een nog kindvriendelijker en leefbaarder Berlare uit te bouwen!

 

Door deel te nemen aan de focusgroep,
kan je het toekomstige aanbod voor kinderen in Berlare mee vorm geven!

 

Neem deel aan de focusgroep!

Ben je bereid om mee na te denken over het toekomstige opvang- en activiteitenaanbod in Berlare? Op donderdag 23 mei 2024 om 19.30 uur organiseren we een focusgroep in WZC Ter Meere.

Interesse om deel te nemen? Contacteer Huis van het Kind Berlare.

 

Meer info
Huis van het Kind Berlare
052 43 25 44 en huisvanhetkind@berlare.be