CC Stroming Berlare
Krijg de cultuurkriebel in CC Stroming! CC Stroming wil het jonge brein stimuleren, prikkelen en uitdagen. Kunst en cultuur doen een beroep op creativiteit en zijn daarin uniek.
CC Stroming wil een afwisselend programma aanbieden dat de ontwikkeling van het (zelf)bewustzijn bevordert. Door kunst en cultuur raken kinderen nauwer betrokken bij de samenleving en krijgen ze begrip voor andere normen, waarden en culturen. CC Stroming reikt diverse disciplines aan: beeldende kunst, film, literatuur, theater en muziek.
Elk kind van de lagere school komt op een receptieve manier in contact met kunst en cultuur door het bekijken van voorstellingen, maar ze kan ook actief deelnemen aan workshops tijdens creatieve lessen.
CC Stroming ondersteunt eveneens de KUNSTacademie muziek, woord en beeld en richtte de Techniekacademie op. Hier kunnen kinderen tussen 8 tot 12 jaar terecht op woensdagnamiddag.

Dorp 101, 9290 Berlare

052 43 25 50

cultuur@berlare.be

CC Stroming

Cultureel Centrum Stroming