Gemeenteschool Uitbergen 
Ieder kind is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit.
Als kleine, fijne school vinden we het belangrijk dat elk kind zich goed voelt. Binnen een veilige en warme schoolsfeer hebben we oog voor de eigenheid van onze leerlingen en zetten hun talenten en krachten optimaal in. Door de nauwe band met onze leerlingen en onze krachtige leeromgeving streven we naar een optimaal welbevinden. Als leerlingen lekker in hun vel zitten, dan leren ze beter. Met welbevinden bedoelen we: geluk, optimisme, zelfvertrouwen, eigenwaarde, vitaliteit, een gevoel van betekenis hebben, steun voelen uit de omgeving en het kunnen omgaan met eigen emoties.
Kleine, fijne school met zorg voor elk kind.

Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare

09 367 50 88

gemeenteschool.uitbergen@telenet.be 

www.berlare.be/gemeenteschooluitbergen