CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Wij informeren, helpen, begeleiden. Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school. Wij werken onafhankelijk van de school. Wij hebben beroepsgeheim. Wij werken altijd gratis.

Zonnestraat 25, 9300 Aalst

053 60 32 80

directie@clbaalst.be

www.clbaalst.be