Kraamkaravaan – expertisecentrum kraamzorg Oost-Vlaanderen
Het Expertisecentrum Kraamzorg Oost-Vlaanderen richt zich in de eerste plaats naar professionelen binnen de perinatale periode. Ze delen hun expertise en ondersteunen waar nodig. Het aanbod is zeer uiteenlopend: advies op maat, vormingen geven, organiseren van netwerkmomenten, uitlenen didactisch materiaal, mee nadenken over acties… Ze willen vooral inzetten op lokale netwerkvorming met alle relevante partners op het domein van prenatale dienstverlening.

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

09 292 87 08

info@kraamkaravaan.be

www.kraamkaravaan.be

Kraamkaravaan