Politie – sociale cel
Geweld in het gezin gekoppeld aan een verontrustende opvoedingssituatie is een sociaal-maatschappelijk thema dat de sociale cel van heel nabij opvolgt.
Tevens is er  bijzondere aandacht voor familiale moeilijkheden die al dan niet gepaard gaan met fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld. Buiten de gerechtelijke afhandeling wordt een aanbod tot doorverwijzing gedaan aan de gepaste hulpverlening.
De sociale cel volgt opvoedingssituaties waar sprake is van verwaarlozing, kindermishandeling of intrafamiliaal geweld op. Hierbij worden de gerechtelijke overheden ingelicht en wordt afhankelijk van de bereidwilligheid om hulp te aanvaarden, het slachtoffer doorverwezen.
De sociale cel staat tevens in voor de verdere behandeling van zedendossiers zowel bij meerderjarigen als minderjarigen.

Donklaan 93, 9290 Berlare

09/326.09.65