Kerstmis staat voor de deur. Lekker eten, gezellig samenzijn, bergen cadeautjes, … zijn voor vele kinderen vanzelfsprekend, maar voor kinderen in kansarmoede is dit niet het geval.

Om elk kind in Berlare een warme Kerst te bezorgen vind je van 1 tot en met 15 december op verschillende plaatsen in Berlare een wensboom.

 

Huis van het Kind verzamelt de kerstwensen van kwetsbare kinderen en jongeren tot en met 16 jaar met een maximumbedrag van 30 euro. De kaartjes met wensen worden op verschillende locaties in een wensboom gehangen. Voorbijgangers kunnen een kaartje met een wens uit de boom halen, het geschenk aankopen en het (liefst) ingepakt tegen ten laatste 15 december in het Huis van het Kind of het Sociaal Huis bezorgen.

Inwoners kunnen ook een gift doen op rekening: BE51 0910 0093 4562 met mededeling: Wensboom 2023/gift. Met deze giften kan Huis van het Kind niet ingevulde wensen in vervulling laten gaan. Deze giften zijn niet fiscaal aftrekbaar.

 

Huis van het Kind zorgt er samen met enkele vrijwilligers voor dat de cadeautjes terechtkomen bij de juiste kinderen en jongeren.

Door dit solidariteitsproject worden niet alleen de wensen van de kinderen en jongeren in vervulling gebracht, maar worden de Berlaarse inwoners ook bewustgemaakt over de aanwezigheid van kansarmoede in de gemeente.

 

Een wensboom kan je buiten op vier locaties vinden (van 1 december tot en met 15 december)

  • Berlare: gemeentehuis – Dorp 22
  • Overmere: Sociaal Huis – Baron Tibbautstraat 29a
  • Uitbergen: IBO Uitbergen – Veerstraat 13
  • Donk: onthaalpoort Donkmeer – Donklaan 123 (nabij Alfred Nelenpad)